■ Tên công ty
Công ty iCRAFT JPN Viet Nam ( Tên tiếng Anh là : iCRAFT JPN VIETNAM CO.,LTD.)
Website :http://www.vn.icraft.jpn.com

■ Địa chỉ
Lầu 1, Tòa nhà Việt Nga, Số 23 Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại :(+84) (028) 3824-3288 Fax:(+84) (028) 3824-3297

■ Ngày thành lập
Ngày 5 tháng 4 năm 2007

■ Vốn điều lệ
285,000 USD

■ Thành viên Ban Quản Trị
Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị   Toshiya Nishida

■ Đội ngũ nhân viên
Nhân viên công ty : 10 người ( tháng 3 năm 2014 )

■ Tổ chức tham gia
Hội thương mại Nhật Bản, tại TP Hồ Chí Minh

■ Nhóm công ty
iCRAFT Corp.
iCRAFT JPN Corp.

■ Nội dung công việc
▲ Lĩnh vực công nghệ thông tin IT
Phát triển phần mềm, Thiết kế web, Hỗ trợ và bảo trì web.
▲ Lĩnh vực làm đại lý, đại diện kinh doanh
Đại lý, Đại diện kinh doanh trong và ngoài nước, Hỗ trợ kinh doanh,
Quảng bá kinh doanh, Hỗ trợ liên quan đến nhân sự,
Đại diện kinh doanh cho những doanh nghiệp chưa được cấp phép đầu tư.
▲ Lĩnh vực tư vấn đầu tư
Hỗ trợ, Mở rộng, Đầu tư vào Việt nam, Cung cấp thông tin đầu tư.
▲ Lĩnh vực tư vấn quản lý
Đại diện kinh doanh, Nhập dữ liệu, Công việc Backoffice.
▲ Lĩnh vực Bất Động Sản
Cung cấp thông tin Bất Động Sản, Môi giới cho thuê Bất Động Sản, Giới thiệu mua bán Bất Động Sản