Dành cho các công ty đang đầu tư vào Việt Nam

Thực hiện hỗ trợ ITmột cách an toàn và nhanh chóng giống như Nhật bản.

maintenance pic  「iSTAFF Việt Nam] và [iSTAFF Miama] là dịch vụ triển khai dành cho các công ty Nhật đang đầu tư vào đất nước Việt Nam và Miama, [iSTAFF] là dịch vụ ứng dụng hệ thống đang được sự tín nhiệm cao ở đất nước Nhật Bản. Xử lý các vấn đế của hệ thống là việc tất yếu, đối ứng một cách nhanh chóng từ việc thay đổi thiết lập, hay cấu trúc mạng cho đến việc chuẩn bị môi trường thông tin với Nhật. Vì công ty iCRAFT có người Nhật cư trú với tư cách pháp nhân tại Việt Nam và Miama nên rất an tâm và chính xác. Cho dù liên lạc từ Miama, Việt Nam hay từ Nhật thì dù ở trong nước hay ở nước ngoài vẫn có thể đối ứng dễ dàng. Hãy giao phó cho [iSTAFF] chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ rộng rãi một cách dễ dàng và an toàn.

Việt Nam ở ngay đây

Thời gian và phí công tác đến Việt Nam không quan trọng. Cũng không có khó khăn về ngôn ngữ.

Am hiểu về tình hình bản địa

Vì tuyển dụng nhân viên tại bản địa nên am hiểu về tình hình công nghệ thông tin ở bản địa. Cung cấp công nghệ thông tin phù hợp với tình hình điện lực hoặc thông tin.

Đem li s hài lòng
Cũng có thể sử dụng dịch vụ [iSTAFF] ngay cả khi làm việc ở Nhật.
Việc duy trì hệ thống ở Nhật hay ở nước ngoài nếu giao phó cho iCRAFT sẽ đem lại sự hài lòng cho quý khách.

Xử lý các vấn đề khó khăn và hỗ trợ thăm quan.
Khi phát sinh các vấn đề khó khăn sẽ tiến hành giải quyết nhanh chóng khôi phục công việc cho quý công ty.

Quản lý ứng dụng/Helpdesk
Trả lời những câu hỏi liên qua đến thao tác phần mềm và máy tính.
Về ứng dụng hệ thống như thiết lập hoặc di chuyển thiết lập máy hay hủy bỏ tài khoản theo việc thay đổi nhân sự, hãy giao phó toàn bộ cho chúng tôi.

iSTAFF VN/MM Helpdesk

Có thể hướng dẫn bằng điện thoại. Tiếng Nhật hay tiếng Việt đều có thể.đối ứng ※Việc thăm quan của khách hàng sẽ lấy phí riêng.100USD/tháng

iSTAFF VN/MM Weekly
Tiến hành hỗ trợ IT, đến công ty khách hàng 1 tuần 1 lần(4 lần trong 1 tháng)
Nhân viên bản địa là 500USD/tháng(sẽ đi cùng nhân viên người Nhật 1 lần trong 1 tháng)

iSTAFF VN/MM Onsite
Tiến hành hỗ trợ IT, và đến công ty khách hàng.
iSTAFF VN
Nhân viên người Nhật là 300USD/1 lần
Nhân viên bản địa là 150USD/1 lần( nhân viên người Nhật sẽ chỉ đạo bằng điện thoại)