Chúng tôi đã hợp tác công việc hỗ trợ đầu tư bất động sản ở Việt Nam với công ty cổ phần Bất Động Sản và Địa Cầu chuyên tư vấn đầu tư bất động sản tại nước ngoài (Giám đốc là ông Shigemori Tatsuya, địa chỉ tại Ebisu, Quận Shibuya, Tokyo)