Năm 2016 công ty cổ phần iCraft (Trụ sở tại : Quận Chuuo, Thành phố Kobe, Giám đốc đại diện là ông Yamamoto Yukei) là công ty mẹ của công ty iCraft JPN Việt Nam đã được chọn làm nơi ủy thác công việc cho văn phòng hỗ trợ kinh doanh Việt Nam- Osaka do tỉnh Osaka tổ chức và từ tháng 4 năm 2016 sẽ bắt đầu công việc hỗ trợ kinh doanh.

Tỉnh Osaka đã thiết lập văn phòng hỗ trợ kinh doanh tại 9 nơi trên thế giới (Ấn Độ, Indonesia, Singapore, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Việt Nam, Myanmar, Châu Âu, Bắc Mỹ), và tiến hành thu phí khi hỗ trợ phát triển ra nước ngoài như là lập danh sách các công ty kinh doanh phù hợp với điều kiện của khách hàng, hỗ trợ đi công tác như sắp xếp cuộc hẹn tại nước sở tại, điều tra thị trường.

Tại mỗi quốc gia văn phòng hỗ trợ kinh doanh Osaka sẽ ủy thác cho một công ty tư nhân. Công ty iCraft đã được chọn làm nơi ủy thác công việc ở Việt Nam năm 2015 và năm 2016. Công ty Icraft có pháp nhân tại Việt Nam từ năm 2007, chuyên hỗ trợ cho các công ty Nhật đầu tư tại Việt Nam với các dịch vụ như dịch vụ IT, môi giới bất động sản, kết nối kinh doanh với các doanh nghiệp Việt Nam, sắp xếp du lịch khảo sát thị trường.v.v…Nhờ các thành tích trên, lần này công ty Icraft đã được chọn làm nơi ủy thác cho văn phòng hỗ trợ kinh doanh Osaka tại Việt Nam.

◆Trang Web văn phòng hỗ trợ kinh doanh của tỉnh Osaka :
http://www.pref.osaka.lg.jp/keizaikoryu/promotiondesk/index.html

Chúng tôi không chỉ hỗ trợ cho tỉnh Osaka mà còn có khả năng hỗ trợ các tỉnh khác của Liên minh khu vực Kansai( tỉnh Shiga, tỉnh Kyoto, tỉnh Hyogo, tỉnh Nara, tỉnh Wakayama, tỉnh Tottori, tỉnh Tokushima)