Với chi phí lao động ở Việt Nam thấp, chúng tôi đã nhận làm các công việc Backoffice từ những doanh nghiệp ở Nhật Bản. Văn phòng ở Việt Nam có khả năng đối ứng nhiều công việc như cắt hình, dịch thuật, nhập liệu, tính lương, nhập danh thiếp, nhập các số liệu thống kê. Hơn nữa, chúng tôi cũng tiến hành công việc nhập liệu các đơn đặt hàng ví dụ như các tài khoản thu, tài khoản chi, hóa đơn yêu cầu thanh toán của các bách hóa tổng hợp trên toàn nước Nhật và bắt đầu với các công việc đòi hỏi sự tin tưởng cao để giá cả không còn thấp nữa mà sẽ tăng gấp 2, gấp 3 lần.


Công Việc Backoffice