Đăng các bài phỏng vấn giám đốc của chúng tôi ông Nishida Toshiya trong mục “Những cuộc phỏng vấn hàng đầu các công ty hỗ trợ xúc tiến ở nước ngoài “ và bài phỏng vấn bà Hotta Akemi trong mục“Sức mạnh của phụ nữ tỏa sáng ở Châu Á“trên cuốn “Sổ tay xúc tiến 2014VCML (Việt Nam, Campuchia, Myanmar, Lào) và cuốn “Hello Việt Nam năm 2014” (Xuất bản lần thứ 7) đang được bán rộng rãi trong các hiệu sách lớn tại Nhật Bản.

Nơi liên lạc : Crown Line Joint Stock Company, bấm váo Link dưới để xem chi tiết:

http://hello-vn.net/