Với một vũ khí là chi phí lao động ở Việt Nam thấp nên chúng tôi đã nhận các hợp đồng của các doanh nghiệp EC Nhật Bản ví dụ như công việc xử lý hình ảnh với chất lượng cao và giá thành thấp. Chúng tôi nhận những hình ảnh đã được chụp tại studio qua internet, sau đó chỉnh sửa và xử lý các hình ảnh đó trong thời hạn ngắn. Cùng với việc xử lý hình ảnh, chúng tôi cũng có thể nhập mã hàng và tên loại sản phẩm lên hình ảnh đó. Đặc biệt là chúng tôi có thể nhập bằng tiếng Nhật, và sẽ sắp xếp trình tự sao cho có thể xử lý một lượng lớn hình ảnh ( cắt, chỉnh sửa chỗ sai và thay đổi kích cỡ ).


Dịch Vụ Chỉnh Sửa - Xử Lý Hình Ảnh