Từ thành tích của việc hỗ trợ phát triển ở Việt Nam, công ty iCRAFT JPN Việt Nam có được rất nhiều thông tin của M&A ở Việt Nam. Trong số đó,  không chỉ có những doanh nghiệp phát triển mà cũng có cả những doanh nghiệp muốn rút khỏi Việt Nam, công ty chúng tôi cũng tiến hành hỗ trợ việc bán lại cho các doanh nghiệp đang phát triển.
Vì chúng tôi có thông tin M&A ở nhiều loại hình kinh doanh, nên những khách hàng có nhu cầu chuyển nhượng, hay mua lại thì nhất định hãy liên lạc với chúng tôi.


Dịch Vụ Giới Thiệu M&A