Giám đốc công ty chúng tôi ông Nishida Toshita đã tiến hành hội nghị bàn tròn với tiêu đề “Việt Nam và Công ty Nhật, Người Nhật” tại câu lạc bộ Rotary- Kobe