Đã phát hành số đầu tiên về loạt bài “Những thăng trầm của dân IT mà không thể làm IT ” của giám đốc công ty chúng tôi ông Toshiya Nishida được đăng trên tạp chí cộng đồng doanh nghiệp ” Senbei “.

Chúng tôi xin đăng tải số ra ngày 10 tháng 11. Hơn nữa, vì đã có những câu hỏi về loạt bài đã đăng trước đây, chúng tôi sẽ đăng tải vào những ngày gần đây.