Chúng tôi sẽ giúp đỡ cho những khách hàng gặp khó khăn trong việc kinh doanh như làm đại diện – hỗ trợ kinh doanh ở Việt Nam hoặc Nhật Bản.
Chúng tôi cùng với công ty mẹ iCRAFT JPN ở Nhật Bản ( sử dụng mạng lưới của 5000 công ty IT ở Nhật) sẽ tiến hành giới thiệu và tìm kiếm khách hàng. Hơn nữa, chúng tôi cũng làm đại lý kinh doanh cho các doanh nghiệp dịch vụ hay sản xuất hàng hóa mà vẫn chưa có giấy phép kinh doanh tại Việt Nam


Hỗ Trợ Kinh Doanh