Công ty chúng tôi sẽ hỗ trợ hệ thống của khách hàng thân thiết và liên kết với công ty mẹ có kỹ thuật tiên tiến, là công ty iCRAFT JPN Nhật Bản

Với việc truy cập từ xa chúng tôi sẽ bảo trì, sửa chữa và kiểm tra những ứng dụng và server của khách hàng sao cho có thể vận dụng một cách an toàn nhất. Hơn nữa, với đối sách SEO chúng tôi có thể đối ứng việc kiểm tra lưu lượng và trang web của khách hàng để trang web đó trở thành một trang tìm kiếm hữu hiệu nhất.


Kiểm tra và bảo trì network