Công ty iCRAFT JPN Việt Nam là công ty con của công ty Cổ phần iCRAFT JPN, được thành lập vào tháng 4 năm 2007 và cũng là công ty con đầu tiên đặt ở nước ngoài.

Tên mới iCRAFT JPN Việt Nam có sự liên kết với các công ty IT của Nhật. Công ty iCRAFT JPN Việt Nam là công ty Nhật Bản có mặt tại Việt Nam với vai trò trung gian thắt chặt mối quan hệ giữa các công ty Việt Nam và Nhật Bản, hiện đang xúc tiến các công việc chính như công việc Backoffice, giới thiệu bất động sản, giới thiệu nguồn nhân lực, phát triển phần mềm, hỗ trợ đầu tư vào Việt nam, đại diện kinh doanh, và tư vấn mọi ngành nghề.

Chúng tôi suy nghĩ rằng cho dù Nhật Bản là nước phát triển, có chuyên môn kĩ thuật cao và vững vàng, nhưng Việt Nam cũng tràn đầy năng lực và nguồn nhân lực trẻ, vì vậy tùy vào năng lực của mỗi nước mà chúng ta sẽ hợp tác để hai nước cùng phát triển.

Vì tương lai của các doanh nghiệp Việt Nam và lợi ích của các doanh nghiệp Nhật Bản, công ty iCRAFT JPN Việt Nam sẽ cố gắng nỗ lực để có thể trở thành cầu nối giữa hai nước.

Chúng tôi rất mong các bạn dành cho công ty iCRAFT JPN Việt Nam sự hợp tác và hỗ trợ nhiều hơn nữa.

Trân trọng.