Quy trình giao dịch

1.Hướng dẫn, tư vấn miễn phí

Xin hãy trao đổi thoải mái với chúng tôi về cách suy nghĩ của bạn trong việc xúc tiến thương mại tại Việt Nam và thương mại giữa Việt Nam và Nhật Bản. Chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn những thắc mắc, lo lắng của bạn bằng hình thức mail hoặc điện thoại. →đăng ký tư vấn miễn phí ở đây

TEL:03-6869-1039

2.Lắng nghe

Trong trường hợp tiếp tục sử dụng dịch vụ của công ty chúng tôi, xin vui lòng cho chúng tôi biết thông tin chi tiết hơn. Nhân viên công ty chúng tôi ở Nhật sẽ lắng nghe. Ngoài văn phòng ở Tokyo, nhân viên công ty chúng tôi cũng có thể đến thăm quý công ty bạn.

3.Khảo sát ở Việt Nam

Nhân viên của công ty chúng tôi ở Việt Nam sẽ tiến hành khảo sát về những lo lắng, mong muốn của doanh nghiệp.

4.Đxuất
Dựa vào cuộc khảo sát thị trường ở Việt nam và nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ đưa ra bảng báo giá chi tiết và kế hoach kinh doanh.

5.Hợp đồng

Chúng tôi sẽ trao đổi hợp đồng nếu chúng tôi nhận được sự đồng ý về nội dung đề án đã đưa ra.

6.Cung cấp dịch vụ

Chúng tôi sẽ tiến hành các dịch vụ phù hợp với hợp đồng. Nhân viên công ty chúng tôi ở cả hai nước Nhật Bản và Việt Nam sẽ đối ứng một cách nhanh chóng và chính xác.

7.Hỗ trợ khách hàng

Nhân viên chúng tôi ở Việt nam sẽ tiếp tục hỗ trợ khách hàng. Dù đã thành lập các cửa hàng, nhà máy, hay công ty tại Việt nam xin vui lòng sử dụng dịch vụ của chúng tôi như là đối tác tư vấn thân thiết.