SỰ KIỆN tin tức

»2017/03/28   Thông báo lịch nghỉ lễ Việt Nam trong tháng 4 và tháng 5 năm 2017

»2016/04/05   Công ty iCraft năm nay cũng được chọn làm nơi ủy thác công việc cho văn phòng hỗ trợ kinh doanh Việt Nam- Osaka

»2016/02/17   Giám đốc công ty chúng tôi ông Nishida Toshiya đã thuyết trình chủ đề “Quá khứ, hiện tại và tương lai của kinh tế Asean và Việt Nam ”

»2016/02/10   Giám đốc công ty chúng tôi ông Nishida Toshita đã tiến hành hội nghị bàn tròn với tiêu đề “Việt Nam và Công ty Nhật, Người Nhật”

»2015/11/15   Chúng tôi đã hợp tác công việc hỗ trợ đầu tư bất động sản ở Việt Nam với công ty cổ phần Bất Động Sản và Địa Cầu

»2015/09/03   Chúng tôi đã ký hợp đồng ủy thác công việc hỗ trợ tư vấn tại Việt Nam với Viện năng suất Nhật Bản

»2015/08/26   Công ty iCraft đã được chọn làm nơi ủy thác công việc cho văn phòng hỗ trợ kinh doanh Việt Nam- Osaka

»2015/08/19   Chúng tôi đã làm mới lại website Bất động sản Lê Thánh Tôn- là trang web về môi giới bất động sản tại Việt Nam

»2015/06/01   Từ ngày 20/6, bắt đầu chương trình đào tạo quản lý người Việt

»2014/10/09   Cung cấp thông tin chuyên đề được đăng trên nguyệt san SENBEI tháng 6, 7 và 8

»2014/10/07   Giám đốc Nishida của công ty chúng tôi đã có bài phát biểu được đăng trên tạp chí「SENBEI」số ra ngày 10 tháng 11

»2014/05/26   Đăng các bài phỏng vấn trên trang nhất đặc san của “Sổ tay xúc tiến 2014VCML (Việt Nam, Campuchia, Myanmar, Lào) “

»2014/05/16   Đã tham gia phỏng vấn trên đài phát thanh TBS

»2014/05/13   Công ty chúng tôi đã được giới thiệu trong mục “Truy cập ACCESS“ của tạp chí nguyệt san thông tin kinh doanh

»2014/04/21   Đăng liên tiếp bài ký sự trên tạp chí nguyệt san cộng đồng doanh nghiệp ” Senbei “

»2014/04/21   Tham gia làm khách mời trên sóng phát thanh “FM Kiryu”