Giám đốc của công ty chúng tôi ông Toshiya Nishida sẽ tham gia làm khách mời mỗi tháng một lần trên sóng phát thanh FM Kiryu

Tên chương trình là 17 giờ【 You’ve got Kiryu ! 】

Với tiêu đề Thiên đường – Phở- Việt Nam và Toshiya Nishida.

Dự định mỗi tháng một lần sẽ phát sóng từ 17 giờ ngày thứ 2 của tuần thứ tư.

Nhất định hãy lắng nghe.

Có thể nghe tại đây.