Thực hiện chương trình thay đổi hành động thực tế, nâng cao kỹ năng quản lý

của người Việt.

Khái quát chương trình được đăng dưới đây, rất hân hạnh khi quý khách tham gia.

Để xem thông tin chi tiết và đăng ký, vui lòng vào đường link dưới đây.

http://www.jpc-net.jp/gmc/seminar20150620-1.html