Việc sử dụng hệ thống phù hợp với công ty bạn thì bạn phải tốn phí. Phát triển hệ thống là do các kỹ sư của chúng tôi tiến hành trong nhiều tháng, nên chi phí đó sẽ tính theo ” tiền công của công việc ” chứ không phải dựa theo số người sử dụng hay quy mô công ty. Tuy nhiên hiệu quả đầu tư của IT nói chung là còn phụ thuộc vào quy mô kinh doanh, quy mô doanh nghiệp. Việc hệ thống hóa của các công ty vừa và nhỏ là điều tất khó. Chúng tôi mong muốn giúp đỡ các công ty vừa và nhỏ sử dụng hệ thống IT tiện lợi.


Tư vấn IT